Privacy verklaring & cookie beleid

GET UP Sports Nutrition privacy verklaring & cookie beleid


‌Privacy verklaring‌Voor je ligt de privacy verklaring van GET UP Sports Nutrition (hierna “GET UP”). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door GET UP.

‌In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Introductie‌
‌Je leest op dit moment de privacy verklaring van GET UP. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door GET UP verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door GET UP, neem dan gerust contact op! info@getupnutrition.com | +32 494 30 29 93 | Fabrieksstraat 100B | 3900 | PELT
‌GET UP is een merk van Vinciere Insieme 2.0BV, met BTW nummer BE0727491486

‌Doel van de gegevens die we verzamelen
‌‌Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door GET UP. Deze worden hieronder toegelicht.

‌A. Het versturen van nieuwsbrieven 
‌GET UP stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van GET UP. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

‌B. Contact opnemen 
‌Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met GETUP via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel, dienst of product aan te kunnen bieden. 
‌Zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en je vraag. 

‌C. Levering van product 
‌Jouw gegevens zullen worden verzameld tijdens het bestelproces op onze website. Enkel relevante informatie voor de levering of facturatie zullen worden opgevraagd. Als klant kan je zelf kiezen om een account aan te maken of als gast de bestelling af te ronden. 

D. Account gegevens 
‌Jouw gegevens zullen worden verzameld tijdens het aanmaken van een account op onze website. Bovenop de gegevens die we nodig hebben voor het afronden van een bestelling houden we hier ook andere gegevens bij zoals orderhistoriek, betalingshistoriek en leveringsvoorkeuren. 

‌E. Analyse van de website 
‌De website van GET UP verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en Facebook Pixel. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

‌Externe ontvangers

‌A. MailerLite 
‌De nieuwsbrieven worden verzonden met MailerLite. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailerLite. 

B. Gmail 
‌De e-mail van GETUP wordt gehost bij Gmail. 
‌Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail. 

C. MailJet 
‌De transactionele mails van GETUP worden verstuurd door MailJet. 
‌Alle geautomatiseerde communicaties (zoals orderbevestiging, …) worden opgeslagen op de servers van MailJet. 

‌D. Hetzner 
‌De website, databank en back-ups van de website worden gehost bij Hetzner (via IT-Certo bvba). 
‌Gegevens die jij achterlaat op de website van GETUP zijn op de servers van Hetzner opgeslagen. 

‌E. Mollie 
‌Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan 

F. Pakket leveranciers
‌Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van eigen en externe diensten (BPOST) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met externe leveranciers (oa BPOST, …) delen. Deze leveranciers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GET UP onderaannemers inschakelt, stelt GET UP jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Opslag periode van je gegevens 
‌Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GET UP, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

‌Beveiliging 
‌Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

‌De persoonsgegevens die door GET UP of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 
‌Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar GET UP . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

‌De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

‌Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van GET UP privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

‌Je rechten

‌A. Recht op inzage 
‌Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij GET UP vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GET UP. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens binnen de vastgelegde wettelijke termijn van ons. 

B. Recht op aanpassing/herziening 
‌Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door GET UP. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

‌C. Recht op overdracht 
‌Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij GET UP opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient GET UP al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

D. Recht op wissen van gegevens 
‌Wil je niet langer dat jouw gegevens bij GET UP vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

‌E. Recht op het indienen van een klacht 
‌Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat GET UP niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
‌Wil jij niet dat GET UP jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

‌Het gebruik maken van deze rechten kan via info@getupnutrition.com onder toezending van een kopie identiteitsbewijs waarbij alle informatie behalve voornaam en naam onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Onze plichten

‌GET UP verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. 
‌Denk hierbij aan het aanbieden van producten van GET UP via e-mail en webshop. 

‌Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. 

‌Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GET UP de betreffende dienst niet aanbieden. 

‌Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met GET UP met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of product), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

‌Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van GET UP, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien GET UP failliet gaat, kan dat betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van GET UP geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 

‌GET UP behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GET UP dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GET UP te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

‌Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@getupnutrition.com
‌Datum versie Privacy Policy : 21-jan-2021

Cookie beleid‌A. Wat zijn cookies? 
‌Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van GET UP en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. 

B. Waarom gebruiken we cookies? 
‌Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 
‌Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Functionele cookies 
Laravel_session : Cookie om een sessie voor een user te herkennen. (oa taal voorkeur) 
‌ScwCookie Cookie om de voorkeuren rond cookies te bewaren 

‌Niet-functionele cookies 
‌_ga (Google Analytics) Cookie om anoniem statistieken over website te bekijken 
‌_gid (Google Analytics) Cookie om anoniem statistieken over website te bekijken 
‌_gat (Google Analytics) Cookie om anoniem statistieken over website te bekijken 

‌Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

C. Je toestemming 
‌Bij jouw eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de URL onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken. Je kan ook cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kan maken.